Pre učiteľov


TERMÍNOVNÍK AKTIVÍT CPPPaP NÁMESTOVO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 v MŠ a ZŠ      PLÁN REALIZÁCIE AKTIVÍT PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 v MŠ a ZŠ  TERMÍNOVNÍK AKTIVÍT CPPPaP NÁMESTOVO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 v SŠ
      KALENDÁR CPPPaP NÁMESTOVO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020