Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

Ponuka pre ZŠ:

Ponuka pre SŠ:

KONTAKTNÁ OSOBA

MGR. LENKA KURŤÁKOVÁ

       0948 994 616

       043/5581066    

       lenka.kurtakova@cpppapno.sk